PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ
  • Sluchové vady

  • Kompenzační pomůcky

  • Možnost čerpání soc. příspěvků na kompenzační pomůcky

  • Dodavatelé pomůcek

  • Montáže pomůcek v bytě

  • Časopisy a tv. programy pro sluchově postižené

  • Informace o tlumočení a učení znakové řeči