OSVĚDČENÍ

OSVĚDČENÍ

Seminář pro pracovníky v sociálním poradenství

pro osoby se sluchovým postižením.