KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Nabízíme kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, včetně jejich případné montáže v bytě klienta (indukční smyčka, vibrační a světelný budík, světelná nebo vibrační signalizace domovního zvonku, zvonění telefonu, telefon pro kostní vedení atd.).

___________________________________________________________________________________________

Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany, na které lze získat příspěvek:

Název pomůcky (Nejvyšší částka soc. příspěvku z ceny)

 1. Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti (100 %, nejvýše 3 000 Kč)
 2. Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace (100 %)
 3. Signalizace telefonního zvonku (100 %)
 4. Světelný nebo vibrační budík (50 %)
 5. Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně světelné indikace zvonění (75 %, nejvýše 7000 Kč)
 6. Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*) (75 %)
 7. Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící*) (75 %)
 8. Fax**)  (75 %)
 9. Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**) (75 %)
 10. Videorekordér (50 %, nejvýše 7 000 Kč)
 11. Televizor s teletextem (50 %, nejvýše 7 000 Kč)
 12. Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže (50%)
 13. Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem (75%)
 14. Přístroj k nácviku slyšení (50%)
 15. Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku (50%)
 16. Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické sluchadlo) (50%)
 17. Individuální indukční smyčka (50%)
 18. Indikátor hlásek pro nácvik v rodině (75%)

 

*) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7.

**) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9.