Odkazy

Původní web Centra poradenských služeb v Hodoníně.
Okresní nemocnice Kyjov, ORL a foniatrie: https://www.nemkyj.cz/node/57
Informační služba pro neslyšící a nedoslýchavé: https://www.deaf.cz
Anticer s.r.o. Plzeň (prodej sluchadel ...): https://www.anticer.cz
Siemens - audiologická technika: https://www.sluchadla.cz
Tronlogic - servis sluchadel: https://web.quick.cz/tronlogic
Widex - audiologická technika: https://www.widex.cz
Centrum pro kulturu a vzdělávání sluchově postižených: https://www.portalbrno.cz/svaz-neslysicich-a-nedoslychavych-v-cr--d-centrum-agentura-pro-kulturu-a-vzdelavani-neslysicich
NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: https://www.nros.cz
KOMPONE s.r.o. - Komunikační a kompenzační pomůcky: https://www.kompone.cz
Českomoravská jednota neslyšících: https://www.cmjn.cz
SNN v ČR: https://www.snncr.cz
Nadační fond POTALA: https://www.potala.cz

K+D SERVIS - Sluchadla Opravy a prodej sluchadel a příslušenství

https://www.rynet.cz/kdsluchadla

PANTER spol. s r.o. Praha: https://www.panter-praha.cz
AURIS - služby pro nedoslýchavé: https://www.auris-audio.cz
Federace rodičů a přátel sluch. postižených: https://www.frpsp.cz/index.php
Národní rada zdravotně postižených: https://www.nrzp.cz
Stránky neslyšících: https://www.neslysici.cz
Evropská databanka - Hodonínsko: https://www.hodoninsko.cz
Národní ústav odborného vzdělávání: https://www.nuov.cz
Informace o vyšších odborných školách: https://www.ssvs.cz
Informace o vyšších odborných školách: https://www.scio.cz
Právo - zákony: https://business.center.cz

Sbírka předpisů České republiky:

Ministerstvo práce a sociálních věcí:

https://www.sbirka.cz

https://www.mpsv.cz/cs/9

 

Webmaster V. Ištvánek:                                            https://www.istvanek.cz/