úvod

VÍTEJTE NA NAŠEM WEBU

Upřesnění:

 
Poradenské centrum je organizační složkou Spolku neslyšících Hodonín s právní subjektivitou. Zřizo- vatelem Poradenského centra je Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.

 

Tento projekt je spolufinancován státním rozpočtem České republiky

Jako na celém světě, tak i v našem regionu žijí lidé, kteří se pro svůj handicap necítí být dostatečně platnými členy společnosti. Velmi často trpí psychickými problémy zaviněnými jejich indispozicí. Mezi ně řadíme i sluchově postižené občany, jimž nebyl dopřán pro ostatní tak samozřejmý smysl jako je sluch. Aby se tito naši spoluobčané lépe cítili v soukromém životě a mohli se dobře uplatnit ve společnosti, bylo třeba najít způsob, jak jim pomoci co nejlépe využívat možností moderní techniky k překonání komunikační bariéry. Právě k tomuto účelu slouží Poradenská centra...