Zásady při přidělování sluchadel

  • vydávající lékař musí pacientovi vyzkoušet nejméně tři typy sluchadel a současně ho seznámit s výší případného doplatku, a to před vystavením poukazu

  • po uplynutí směrné doby užívání (nyní 5 let) rozhoduje vydávající lékař o jeho možné výměně či dalším užívání. Odvolat se proti jeho rozhodnutí je možné u ústředí VZP prostřednictvím místně příslušené OP VZP

  • dojde-li k podstatnému zhoršení sluchu pacienta oproti stavu, kdy bylo sluchadlo vydáváno je možná výměna za nový typ kdykoli během doby užívání (tj. podmínka 5 let zde neplatí). Proti případnému zamítavému postupu lékaře se lze opět odvolat prostřednictvím OP VZP k ústředí VZP