Stupně sluchové ztráty

Světová zdravotnická organizace vydala klasifikaci stupňů sluchových ztrát. Sluchové ztráty se vypočítávají jako průměr hodnot audiogramu na kmitočtech 500, 1000 a 2000 Hz. Výsledná průměrná ztráta se udává v dB.

 

Normální sluch

  0 - 25 dB

Lehká nedoslýchavost

26 - 40 dB

Střední nedoslýchavost

41 - 55 dB

Středně těžká nedoslýchavost

56 - 70 dB

Těžká nedoslýchavost

71 - 90 dB

Úplná ztráta sluchu

nad 90 dB