Postup při opravách a ztrátě

Garanční opravy zajišťuje a hradí výrobce, další opravy sluchadel hradí uživatel.

Nárok pojištěnce od 18 let na nové sluchadlo hrazené z veřejného zdravotního pojištění při jeho ztrátě zaniká. Pojištěncům do 18 let je při ztrátě poskytováno sluchadlo maximálně jedenkrát za 5 let. Schvaluje vždy ÚP VZP - OLPZT.

 

Žádost musí obsahovat určité náležitosti:

 

a) vyplněný tiskopis "Žádanka ..."

b) stanovisko revizního lékaře OP VZP

c) v případě nárokování před uplynutím směrné doby užití z jakéhokoliv důvodu :

- audiometrické vyšetření + název sluchadla - kód přiděleného sluchadla

- slovní audiometrie se sluchadlem

- datum vydání sluchadla

audiometrické vyšetření stávající + název - kód navrhovaného sluchadla

- slovní audiometrie s navrhovaným sluchadlem

d) konkrétní zdůvodnění předepisujícího lékaře předpokládající žádost o udělení výjimky