Kritéria pro přidělování sluchadel

   Sluchadla předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti FON, ORL, vlastnící osvědčení Společnosti ORL, opravňující jej k přidělování sluchadel hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Osvědčení je vydáváno na základě kvalifikačních předpokladů tj. zkoušky a z ní plynoucího atestu a na základě dostatečného přístrojového vybavení pracoviště umožňujícího předepsaná vyšetření k přidělení sluchadla.

   Sluchadla včetně příslušenství se předepisují na "Poukaz pro foniatrickou pomůcku". Pojištěnci do 7 let věku smí předepsat a vydat sluchadlo pouze odborný lékař foniatr, vlastnící osvědčení Společnosti ORL.

   U každého sluchově postiženého je třeba zajistit subjektivní vyzkoušení sluchadla stejné kategorie nejméně od třech výrobců uvedených v Číselníku PZT.

   Sluchově postiženému je nutné nabídnout z každé kategorie sluchadlo bez doplatku hrazené plně VZP. Zdravotnická zařízení jsou povinna mít k dispozici sluchadlo z každé kategorie, tedy bez doplatku pojištěnce. Pokud bude předepsáno sluchadlo s doplatkem, musí tak být učiněno pouze po dohodě s pojištěncem!