Akreditace a osvědčení

AKREDITACE

Akreditace pro Poradenské centrum Hodonín platná od 1.1.2005

OSVĚDČENÍ

Absolvování vzdělávacího programu Asertivní způsoby komunikace pro úředníka ve veřejné správě.

OSVĚDČENÍ

Kurz pro pracovníky v sociálních službách. Charita Česká republika. Vzdělávací institut CHČR

OSVĚDČENÍ

Seminář pro pracovníky v sociálním poradenství pro osoby se sluchovým postižením.

REGISTRAČNÍ LIST

Zřizovací listina REGISTRAČNÍ LIST Specializované organizace SNN v ČR